هزینه ایمپلنت در تهران

هزینه ایمپلنت در تهران قسطی (ایمپلنت قیمت 1403 + روکش)

بطور کلی هزینه ایمپلنت از قیمت 8.500.000 میلیون بابت ایمپلنت های ارزان قیمت و اقتصادی شروع می شود و هزینه بهترین ایمپلنت های vip و لاکچری 22.900.000 تا 24.900.000 در تهران می باشد.